HISTORIEK

 

Vzw Parochiale Werken Sint-Martinus Lovendegem werd gesticht in 1925 door de toenmalige pastoor van de parochie Sint Martinus.

Ze had als doel om de vele parochiale verenigingen en de jongensschool een plaats te geven om hun activiteiten te kunnen uitoefenen .

In de jaren ’50 van de vorige eeuw werden fondsen verzameld om nieuwe gebouwen op te richten zowel voor de jongensschool als voor een patronage met toneelzaal.

Velen op Lovendegem hebben in een deel van hun vrije tijd kunnen gebruik maken van de “patronage”.

Maar men kom niet stil blijven staan en in 1983 werd de verouderde patronage omgevormd tot een parochiecentrum. Er kwam een nieuwe aanbouw met daarin de aan de tijd aangepaste toiletten, nieuwe vergaderzalen en een aanpassing van de toneelzaal. Ook de jeugdclub Dino kon in een deel van het centrum haar werking blijven uitoefenen en zo de jeugd van Lovendegem een plaats blijven geven in eigen omgeving.

En de tijd evolueerde. De vrij homogene samenleving veranderde naar een meer pluralistische maatschappij en de behoeften werden anders ingevuld.

In 2016 kwam de oprichting tot stand van een nieuwe parochie door samenvoeging van de parochies van Beke, Lovendegem, Oostwinkel, Ronsele, Vinderhoute, Waarschoot en Zomergem. Ook de gemeenten Lovendegem, Zomergem en Waarschoot fuseerden tot de gemeente Lievegem in waar de nieuwe parochie voor het grootste deel mee samenviel.

Dit nieuw gegeven bracht nieuwe inzichten mee. De eigendommen en uitbating van de parochiecentra werden na een grondig onderzoek binnen de verschillende parochiale centra voor het beheer ondergebracht in twee nieuwe vzw’s vanaf  2018.

De vzw Parochiecentra in Lievegem (PCL) nam de uitbating van de parochiecentra over en daartoe werden de statuten  van de vzw PW Lovendegem omgevormd.

De vzw Dekenale Werken Zomergem werd omgevormd tot vzw Parochiepatrimonium in Lievegem (PPL) die de eigendommen van de verschillende vzw’s en feitelijke verenigingen beheert.

Elk van de van de plaatselijke centra behoud haar eigenheid  en wordt bestuurd door een lokale groep.

Het bestuursorgaan en de algemene vergadering van de vzw’s PCL en PPL, samengesteld uit personen van de verschillende lokale plaatselijke groepen werd het nieuwe wettelijk orgaan van de nieuwe vzw’s binnen de parochie H. Maarten in Lievegem.

De lokale  groep van de vzw PCL afdeling Lovendegem draagt de verantwoordelijkheid van het parochiecentrum “Den Osschaert” in de Kasteeldreef. De lokale groep komt elke maand samen om de problemen te bespreken, te zorgen voor onderhoud en aanpassingen aan de noden van de tijd.

Het parochiecentrum “Den Osschaert” heeft een belangrijke troef omdat ze beschikt over diverse zalen, beschikbaar voor allerlei festiviteiten en organisaties van zowel verenigingen als voor particulieren.

 

Historiek
PDF – 117,4 KB 217 downloads