Historiek 

 

In 1929 gaf  pastoor Achiel Boheyn de opdracht om in Oostwinkel een parochiezaal te bouwen voor de parochianen uit Oostwinkel en Adegem. Ze was jaren een van de mooiste bioscoopzalen met vast meubilair. De bijhorende gebouwen werden gebruikt als vergaderzaal, klaslokaal, bibliotheek en burelen van ACV en Christelijke Mutualiteit.

Tijdens de restauratiewerken aan de kerk deed de zaal zes jaar dienst als noodkerk

 

Van zodra de parochianen hun parochiezaal weer in gebruik konden nemen,  werden de vaste stoelen verwijderd en werd de afhellende vloer geëgaliseerd. In plaats van de bioscoopstoelen kwamen er een tapkast en nieuwe toiletten. Een keuken werd aangebouwd.  Deze aanpassingen maakten het voortaan ook mogelijk om recepties, eetfestijnen, koffietafels en familiefeesten in de zaal te organiseren.

 

Vanaf 28 november 1991 werd de uitbating van de zaal toevertrouwd aan een beheerscomité dat bestond uit de vertegenwoordigers van verschillende plaatselijke verenigingen en de lagere school van Oostwinkel..

 

Uit het verslag van het Beheerscomité Parochiezaal.

Algemene Vergadering op 28 november 1991

 ‘De gebruikers van de parochiezaal zijn in hoofdzaak verenigingen  welke een bijdrage leveren tot de sociale en culturele ontwikkeling van onze parochie en leefgemeenschap.

Toch kan de parochiezaal ook gebruikt worden voor diverse samenkomsten en familiefeesten of dergelijke.

‘De gebruikers zijn echter samen verantwoordelijk voor het in stand houden van een goede infrastructuur en het financieel beleid van deze parochiezaal. Het is dan ook onontbeerlijk dat een dergelijk beleid met zin voor verantwoordelijkheid wordt doorgevoerd.’

 

Door de jaren heen werden heel wat verbeteringen aangebracht:  nieuwe wandbekleding, een verwarmingsinstallatie, nieuwe tafels en stoelen.

De parochiezaal van Oostwinkel was dé plaats voor de verenigingen en  het kloppend hart van de parochiegemeenschap.

 

In februari 2017 beslisten de Kerkraad en de VZW Parochiale werken om de aanpalende vergaderzaal, de oude CM kantoren en bijhorende wachtzaal af te breken. De ruimtes werden herdacht en een nieuwe vergaderzaal op de gelijkvloerse verdieping en een sociaal appartement op de bovenverdieping kwamen in de plaats. De nieuwe vergaderzaal biedt een zitplaats aan veertig personen en is voorzien van een kitchenette. Het dak appartement telt  drie slaapkamers.

           

Ook de parochiezaal zelf kreeg tijdens de recente renovatiegolf een grote en moderne

facelift. Akoestische panelen werden aangebracht, geluidsversterking aangepast, bar geschilderd en nieuwe gordijnen op het podium.

De zaal werd toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers door een nieuwe drempelvrije toegang en een toilet  voor rolstoelgebruikers te voorzien.

In 2020 werd het Beheerscomité Parochiezaal Oostwinkel, een feitelijke vereniging ontbonden. Sindsdien wordt de zaal beheerd door de nieuwe VZW Parochiecentra Lievegem ( PCL) met een plaatselijke contactgroep in Oostwinkel.

 

Rekening houdend met het basisprincipe van de gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven afgevaardigden van de plaatselijke verenigingen en basisschool zich inzetten voor een goed beleid van de parochiezaal, zowel wat de financiën als de infrastructuur zelf betreft.  Goede afspraken tussen beheerders en gebruikers zijn en blijven onontbeerlijk.

Historiek Parochiezaal Oostwinkel
PDF – 146,8 KB 259 downloads