HISTORIEK PAROCHIEZAAL BEKE

In 1958 werd op Beke de parochiezaal opgericht achter de kerk (Priemwegel 4, 9930 Zomergem). De nieuw opgerichte vzw Parochiale Werken Beke baatte als eigenaar de zaal uit. De naastgelegen vrije basisschool gebruikte de parochiezaal als gymzaal aanvankelijk gedurende één dag in de week, later werd dat meer.

In 2010 kampte de school met plaatsgebrek en bij een bezoek van de onderwijsinspectie voldeed de parochiezaal niet meer aan de normen als gymzaal. Het schoolbestuur was vragende partij om een nieuwe eetzaal te bouwen aan de parochiezaal en de gymzaal te renoveren. Er werd gedacht aan erfpacht maar tenslotte werd overeen gekomen om de parochiezaal (en naastliggende grond) aan de school te verkopen. De verkoopprijs werd door de vzw Parochiale Werken evenwel ‘grotendeels’ aan de school teruggestort om de renovatiewerken te helpen bekostigen. Enige voorwaarde: de parochiale verenigingen van de parochie Beke mochten blijvend de zaal gebruiken aan zeer voordelige prijzen.

Het bouwproject liep einde 2015 af.